« terug naar vorige pagina

Huisarts in opleiding

Huisarts in opleiding:

Dokter S. Hooijsma

Vanaf 02-03-2020 zal dokter S. Hooijsma gedurende een jaar binnen de Geert Groote praktijk werkzaam zijn.
Zij volgt het 3e en laatste jaar van de opleiding tot huisarts  aan de Universiteit in Groningen.
Dokter J.H. Pruim is haar supervisor.

Dokter S. de Groen

Per 01-03-2021 zal dokter S. de Groen onder supervisie van dokter R. Sikkema in de praktijk werken.
Ook zij zit nu in het laatste jaar van haar opleiding tot huisarts en is ook verbonden aan de Universiteit in Groningen.

Iedere huisarts in opleiding heeft zijn/haar studie geneeskunde afgerond en is bevoegd arts.
De huisartsenopleiding bestaat uit een eerste jaar in een huisartsenpraktijk.
Het tweede jaar zijn stages bij de psychiatrie, de acute geneeskunde en de ouderenzorg.
Het derde jaar is opnieuw in een huisartsenpraktijk.


Co-assistentent:

Meerdere malen per jaar zullen dokter S. Vos en dokter M. Bleumink coassistenten begeleiden.
Een co-assistent is een student geneeskunde die praktijkervaring opdoet. Deze stages heten ‘co-schappen’ en duren meestal drie tot tien weken.
Een geneeskundestudent doorloopt tijdens zijn studie meerdere co-schappen.
De co-schappen hebben als doel om de student kennis te laten maken met de meeste medische vakgebieden. Daarnaast leert een co-assistent hoe de zorg is ingericht en
hoe zorgverleners met elkaar samenwerken.

De co-assistent mag in opdracht van een arts werkzaamheden en handelingen verrichten. De werkzaamheden van een co-assistent vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
huisartst die hem begeleidt. Hij heeft net als iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht.