« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuners GGZ

De huisartsen van de Geert Groote praktijk worden ondersteund door praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Samen met de huisartsen spelen zij een cruciale rol in de herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met psychische problematiek. Psychische problemen zijn bijvoorbeeld burn-out, angstklachten of somberheid, maar ook relatieproblemen of klachten na een traumatische ervaring.

Wat doet een POH-GGZ?

De POH-GGZ biedt vraagverheldering, diagnostiek, kortdurende behandeling of (langer durende) ondersteuning en begeleiding aan personen met psychische klachten, of een lichte of stabiele chronische psychische stoornis. Centraal hierbij staat het aanpassingsvermogen van betrokkene en haar/zijn vermogen tot zelfmanagement. De POH-GGZ is doorgaans opgeleid als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog, aangevuld met een opleiding tot POH-GGZ.

De POH GGZ binnen de praktijk:
Antoinette Bolt
Marijke van der Wijk
Miriam Rook

Ook werken wij veel samen met het jeugdteam van het sociale wijkteam aan het Simon van Slingelandplein.