« terug naar vorige pagina

No-show tarief bij niet tijdig afzeggen

‘No-show’ tarief

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner
de laatste jaren zeer sterk is toegenomen. Met ingang van 01-01-2018 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV),
een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Waarom een ‘no-show’ tarief?

Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch af via 0384534044 bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en wij kunnen een andere patiënt helpen. Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend.

Hoogte van het ‘no-show’ tarief

De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn € 15,00 voor een enkel consult en € 30,00 voor een dubbel consult.

‘No-show’ tarief praktijkondersteuner

Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van € 30,00 per consult.

Let op: de ‘no-show’ factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed!